Lliurament distinció Membre d'Honor a Emili Sempere


En el marc de la Festa Major de Sant Julià d'Argentona, el museu farà un acte d'homenatge a Emili Sempere Ferràndiz, important dinamitzador i historiador de la ceràmica.

L'acte de lliurament tindrà lloc diumenge 10 de gener a les 11,30 h al museu


Emili Sempere ha dedicat tota la seva vida a la investigació, catalogació i difusió de la ceràmica popular i artística, especialment la catalana i l’espanyola. La seva desbordant activitat a favor de la ceràmica, tant a nivell professional com en la seva faceta de recerca i difusió, no tenen igual en el nostre país.

Així doncs, el Patronat Municipal del Museu del Càntir li fa el lliurament de la distinció de Membre d'Honor  per la seva important i continuada col·laboració amb el museu durant més de quaranta anys, és a dir, des de la seva creació l’any 1975 fins l’actualitat. Emili Sempere va estimar la terrissa a partir de la seva amistat amb Jaume Clavell i Nogueras, argentoní fundador del museu. Això va fer que el vincle entre Emili Sempere i el nostre museu hagi estat molt intens fins als nostres dies.

La col·laboració d’Emili Sempere amb el Museu del Càntir d’Argentona ha estat especialment important pels següents aspectes:
  • Donació de càntirs per a les col·leccions del museu, especialment de models d’arreu de la terrissa espanyola en els primers anys, en els quals el museu encara tenia pocs exemplars i moltes llacunes en les seves col·leccions.
  • Col·laboració amb la biblioteca del museu, donant els primers llibres de la seva biblioteca.
  • Col·laborant per donar a conèixer la Festa del Càntir i Fira de Terrissa entre ceramistes i terrissaires d’arreu, fent que molts d’ells hagin estat participants assidus de les nostres activitats.
  • Edició del “Llibre dels Càntirs” (dos volums) amb el museu.
  • Ajudant a moltes de les exposicions temporals del museu.
  • Redacció  dels fulletons explicatius de molts models de càntirs de l’any.

A aquests mèrits cal afegir-hi que ha estat una persona sempre oberta i disposada a col·laborar amb el que calgui amb el nostre museu.

Emili Sempere és també una persona molt activa com a membre de l’Associació de Ceramistes de Catalunya, en la que ha estat director de la seva revista Terrart, distingida amb el Premi Nacional de Ceràmica de publicacions l’any 2012.

Així mateix, l’Associació de Ciutats de la Ceràmica li va atorgar el Premi Nacional de Ceràmica 2011 per la seva contribució científica i pels seus estudis i publicacions sobre ceràmica.

Text i imatges cortesia de l'assesoria de premsa

Comentarios